کدال۳۶۰
1399/10/29
11:12
#وآتوس اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_9_ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا ▪️ شرکت...

#وآتوس


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۹_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا
▪️ شرکت توسعه سرمایه گذاری کشاورزی آرین توسکا در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ به ازای هر سهم ۳۸ ریال زیان شناسایی کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶٪ افزایش زیان داشته است.▪️ «وآتوس» با سرمایه ثبت شده ۲۱,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲,۲۶۰ میلیون ریال زیان شناسایی کرده است.
۱۳۹۹-۱۰-۲۹ ۱۱:۱۲:۰۵ (۷۱۳۵۲۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0