کافه بورس
1399/08/25
09:38
#سصفها بعد از مدتها لحظه ایی متعادل شد. به نظرم فرصت ورود خوبی بود

#سصفها بعد از مدتها لحظه ایی متعادل شد. به نظرم فرصت ورود خوبی بود


انتهای خبر

0
0