بورس نامه
1399/10/07
10:01
از واچ لیست صبح #شستا صف خرید ☑️ #شپنا نزدیک مثبت ۳ ☑️ #فولاد مثبت ۱.۵ ☑️ #خودرو مثبت ۱.۵ ☑️ #فارس مثبت ۲.۵ ☑️

از واچ لیست صبح#شستا صف خرید ☑️


#شپنا نزدیک مثبت ۳ ☑️


#فولاد مثبت ۱.۵ ☑️


#خودرو مثبت ۱.۵ ☑️


#فارس مثبت ۲.۵ ☑️

انتهای خبر

0
0