بتاسهم
1399/10/29
11:03
#شاروم 3ماهه 92 ریال با سرمایه جدید محقق کرده است 6 ماهه این عدد 197 ریال و 9ماهه به 456 ریال رسیده است سهم در3ماهه 71 میلیارد ریال سود عملی...

#شاروم ۳ماهه ۹۲ ریال با سرمایه جدید محقق کرده است ۶ ماهه این عدد ۱۹۷ ریال و ۹ماهه به ۴۵۶ ریال رسیده است


سهم در۳ماهه ۷۱ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۶۴ میلیارد ریال سود خالص دارد


۶ ماهه ۱۲۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۱۳۷ میلیارد ریال سود خالص دارد


۹ماهه سود عملیاتی ۲۸۷ و سود خالص ۳۱۹ میلیارد ریال بوده و رشد خوبی در سود عملیاتی داشته استانتهای خبر

0
0