سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/10
21:39
🔴👆👈ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم #پالایش 🔸👈قیمت روز هر واحد: ۸۶۷۵ تومان 🔸👈بازده خرید: ۱۳.۲۵- درصد

🔴👆👈ارزش روز و بازده صندوق پالایشی یکم #پالایش🔸👈قیمت روز هر واحد: ۸۶۷۵ تومان


🔸👈بازده خرید: ۱۳.۲۵- درصدانتهای خبر

0
0