ایبنا
1399/08/19
21:29
📌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اگر دولت تعطیلی دو هفته‌ای تهران و کلانشهرها را تصویب نکند به صورت طرح دوفوریتی ارائه می‌کنیم.

📌رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: اگر دولت تعطیلی دو هفته‌ای تهران و کلانشهرها را تصویب نکند به صورت طرح دوفوریتی ارایه می‌کنیم.انتهای خبر

0
0