نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/25
13:23
#تاپیکو #وتجارت (در صورت بازگشایی) #خکاوه #ثامید #وبصادر #گکوثر #بالاس سهام کم ریسک از لحاظ قیمتی در محدود بسیار جذاب جهت خرید

#تاپیکو


#وتجارت (در صورت بازگشایی)


#خکاوه


#ثامید


#وبصادر


#گکوثر


#بالاسسهام کم ریسک از لحاظ قیمتی در محدود بسیار جذاب جهت خریدانتهای خبر

0
0