نوآوران امین
1401/05/31
10:13
تولید و صادرات ریشمک(#ریشمک) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 535 درصدی درآمدهای عمل...

تولید و صادرات ریشمک(#ریشمک)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۵۳۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳۲,۴۳۵ میلیون ریال به مبلغ ۲۰۵,۹۰۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۲۸ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۹۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0