بتاسهم
1401/02/20
13:36
#خدیزل در 12ماهه تلفیقی و اصلی به سود 1240 ریالی رسیده است . در 9ماهه سود عملیاتی 7068 و سود خالص 4997 میلیارد ریال بود 12ماهه سود عملیاتی به 1...

#خدیزل در ۱۲ماهه تلفیقی و اصلی به سود ۱۲۴۰ ریالی رسیده است . در ۹ماهه سود عملیاتی ۷۰۶۸ و سود خالص ۴۹۹۷ میلیارد ریال بود ۱۲ماهه سود عملیاتی به ۱۳۱۵۲ و سود خالص ۹۹۲۰ میلیارد ریال شده است


انتهای خبر

0
0