سبدگردان آرمان اقتصاد
1400/08/18
08:59
امروز هیچکس نمی داند دولت برای مدیریت اقتصاد چه برنامه ای دارد؟ انتظار یک زمانی دارد ما نباید بشینیم و به تحلیل گذشته بپردازیم. برنامه شما چیست؟ 8 ...

امروز هیچکس نمی داند دولت برای مدیریت اقتصاد چه برنامه ای دارد؟


انتظار یک زمانی دارد ما نباید بشینیم و به تحلیل گذشته بپردازیم. برنامه شما چیست؟ ۸ ماه از سال گذشته
انتهای خبر

0
0