محسن حسنلو
1400/01/08
08:50
#ودی 💢بیمه دی💢 چنانچه در تایم فریم روزانه سهم مشاهده می کنید، سهم در روند صعودی در اواخر فاز اصلاح می باشد. نمودار روی خط روند قرار دارد و منتظر ...

#ودی💢بیمه دی💢چنانچه در تایم فریم روزانه سهم مشاهده می کنید، سهم در روند صعودی در اواخر فاز اصلاح می باشد. نمودار روی خط روند قرار دارد و منتظر ورود نقدینگی هست.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0