صدای بورس
1401/05/30
15:57
اینم هدیه #مدیر 🎁 👇👇👇👇👇👇 از الان تا نیم ساعت دیگه لینک کانال ⓥⓘⓟ را رایگان کردیم بعد از آن حق عضویت 3 میلیون تومان است https://t.me/VIPboors ...

اینم هدیه #مدیر 🎁


👇👇👇👇👇👇از الان تا نیم ساعت دیگه لینک کانال ⓥⓘⓟ را رایگان کردیم بعد از آن حق عضویت ۳ میلیون تومان استhttps://t.me/VIPboors


https://t.me/VIPboorsانتهای خبر

0
0