کارگزاری آبان
1399/12/04
09:25
📊#وثنو اطلاعیه 99/12/04 *سرمایه گذاری ساختمان نوین* افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰...

📊#وثنو


اطلاعیه ۹۹/۱۲/۰۴


*سرمایه گذاری ساختمان نوین*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نقل و انتقال دارایی های ثابت شرکت - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0