کدال۳۶۰
1399/08/25
08:59
#فملی آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت ملی صنایع مس ایران 1399-08-25 08:59:49 (691920) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️ @Codal360_ir

#فملی


آگهی دعوت به #مجمع عمومی عادی بطور #فوق_العاده شرکت ملی صنایع مس ایران۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۰۸:۵۹:۴۹ (۶۹۱۹۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0