بولتن اقتصادی
1399/10/06
10:15
تولید اتوبوس برقی ، دستور کار ایران خودرو دیزل مدیر تولید ایران خودرو دیزل: هم اکنون اتوبوس‌های دیزلی و گازسوز را تولید می‌کنیم و تولید اتوبوس‌های...

تولید اتوبوس برقی ، دستور کار ایران خودرو دیزلمدیر تولید ایران خودرو دیزل: هم اکنون اتوبوس‌های دیزلی و گازسوز را تولید می‌کنیم و تولید اتوبوس‌های برقی را نیز در دستور کار داریم.

انتهای خبر

0
0