مجید سلطانی
1399/09/23
10:20
در خصوص سهام کوچک، من صحبتی در این کانال نخواهم کرد، چراکه حوصله حواشی کار را ندارم، اما رخوت سهام بزرگ در صورت ادامه خیلی ها را به این سمت و سو خو...

در خصوص سهام کوچک، من صحبتی در این کانال نخواهم کرد، چراکه حوصله حواشی کار را ندارم، اما رخوت سهام بزرگ در صورت ادامه خیلی ها را به این سمت و سو خواهد کشید! وقتی از سهم ارزنده حمایت نشود بازار ناخوداگاه به سمت سهم پروژه ای خواهد رفت!


انتهای خبر

0
0