بورس۲۴
1401/05/01
13:08
مروری بر تغییرات پرتفوی «ورنا» در تیر ماه

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا گزارش فعالیت ماهانه خود رامنتشر کرد.

مروری بر تغییرات پرتفوی «ورنا» در تیر ماه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا گزارش فعالیت ماهانه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در تیر ماه از معاملات خود ۳ میلیارد تومان زیان کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۶۹۳۵ میلیارد تومان رسید و ۵۳۱ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل کاهش یافته است.


ورنا
انتهای خبر

0
0