کانال کدال
1399/11/14
17:48
📊 نماد : غگل 📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 🏭 شرکت: گلوکوزان 🔻 تصمیمات مجمع : ✅...

📊 نماد : غگل📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱🏭 شرکت: گلوکوزان🔻 تصمیمات مجمع :✅ صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد💵 سود نقدی هر سهم: ۷۰ ریال💰 سود خالص شرکت: ۵۵۷,۱۶۹ میلیون ریال💶 سود انباشته: ۱۵۹,۶۳۹ میلیون ریال


💷 سرمایه ثبت شده: ۶,۱۰۶,۸۲۴ میلیون ریال📖 ارزش دفتری هر سهم: ۱,۱۰۳ ریال👤 بازرس قانونی: بهمند📰 روزنامه کثیرالانتشار : دنیای اقتصاد
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #غگل #تصمیمات_مجمع ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۴:۰۶:۱۵ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0