آواتحلیل
1399/08/18
11:27
#فایرا #بورس_کالا 2000 تن شمش آلومینیومی با قیمت 54868 تومان عرضه و 60 تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۲۰۰۰ تن شمش آلومینیومی با قیمت ۵۴۸۶۸ تومان عرضه و ۶۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0