بتاسهم
1399/11/08
11:59
#خموتور بر اساس مذاكرات بعمل آمده با مشتري عمده و تصويب هيئت مديره، نرخهاي فروش محصولات اين شركت به طور ميانگين به ميزان 20 درصد افزايش مي يابد.

#خموتور بر اساس مذاکرات بعمل آمده با مشتری عمده و تصویب هییت مدیره، نرخهای فروش محصولات این شرکت به طور میانگین به میزان ۲۰ درصد افزایش می یابد.


انتهای خبر

0
0