بتاسهم
1399/10/09
19:36
امروز در بازار شایعاتی وجود داشت که کارگزاری بانک تجارت عرضه کننده خرددسهام عدالت بوده که موضوع توسط مدیران کارگزاری کاملا تکذیب گردید ... (بی نظم...

امروز در بازار شایعاتی وجود داشت که کارگزاری بانک تجارت عرضه کننده خرددسهام عدالت بوده که موضوع توسط مدیران کارگزاری کاملا تکذیب گردید ...


(بی نظمی و ابهام و عدم شفافیت در اخبار معاملات سهام عدالت افزایش یافته و بهتر است عدم عرضه خرد این سهم ها شفاف و روشن بیان شود )انتهای خبر

0
0