کدال۳۶۰
1400/04/21
17:49
#تاتمس ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/03/22 ساعت 10:00 ...

#تاتمس


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه کارخانجات صنعتی و تولیدی اتمسفر #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۱۱۵,۷۸۶ میلیون ریال🔹 زیان خالص هر سهم: ۳۶۸🔹 سود نقدی هر سهم: ۰🔹 زیان انباشته پایان دوره: ۴۲,۵۷۸ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۴-۲۱ ۱۷:۴۹:۴۸ (۷۷۱۵۰۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0