کارگزاری سهام بارز
1399/08/11
17:04
⭕️بیشترین خروج پول حقیقی از گروه فلزات اساسی 214 میلیارد تومان و گروه فرآورده های نفتی164 میلیارد تومان ⭕️خروج 926 میلیارد تومان از کل بازار 11آب...

⭕️بیشترین خروج پول حقیقی از گروه فلزات اساسی ۲۱۴ میلیارد تومان و گروه فرآورده های نفتی۱۶۴ میلیارد تومان⭕️خروج ۹۲۶ میلیارد تومان از کل بازار۱۱آبان۱۳۹۹انتهای خبر

0
0