آواتحلیل
1401/02/10
14:46
#بررسی_گزارش_کدال #فروی ✅شرکت ذوب روی اصفهان در فروردین ماه به درآمد فروش 229,654 میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل 80.4% کاهش و نسبت به ...

#بررسی_گزارش_کدال #فروی✅شرکت ذوب روی اصفهان در فروردین ماه به درآمد فروش ۲۲۹,۶۵۴ میلیون ریالی دست یافته که نسبت به ماه قبل ۸۰.۴٪ کاهش و نسبت به میانگین ماه های گذشته کاهش ۵۲٪ نشان می دهد.✅مبلغ فروش فروی در دوره ۱ ماهه به ۲۲۹,۶۵۴ میلیون ریال رسیده است که رشد ۱۷۲.۱٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.✅فروی در این ماه فروش شمش روی صادراتی نداشته.📉 آخرین قیمت سهم ۱۷۴۸ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن ۱۰٪ می باشدانتهای خبر

0
0