کارگزاری آبان
1399/09/18
16:08
📊#غگل اطلاعیه 99/09/18 *گلوکوزان* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید زمین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

📊#غگل


اطلاعیه ۹۹/۰۹/۱۸


*گلوکوزان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خرید زمین- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0