بتاسهم
1399/10/28
18:26
پکرمان در پاییز خیلی خاص نبوده است 🔹گروه صنعتی بارز در 9 ماهه 131 تومان به ازای هر سهم سود ساخته است. سهم در فصل اول و دوم به ترتیب 25 و 75 تومان ...

پکرمان در پاییز خیلی خاص نبوده است🔹گروه صنعتی بارز در ۹ ماهه ۱۳۱ تومان به ازای هر سهم سود ساخته است. سهم در فصل اول و دوم به ترتیب ۲۵ و ۷۵ تومان سود ثبت کرده است. سود سال گذشته سهم ۶۸ تومان بوده است. سود ۹ ماهه ۹۹ رشد ۲۸۹ درصدی نسبت به ۹ ماهه ۹۸ دارد.🔹 در فصل اول فروش ۴۹۲ و در فصل دوم فروش ۷۹۶ میلیارد تومانی را داشت و در فصل سوم فروش شرکت عدد مناسب ۸۸۷ میلیارد تومان بوده است. فروش سال گذشته ۱.۷۰۰ و ۹ ماهه ۹۹ برابر ۲.۲۰۰ میلیارد.🔹این تایرساز در ۹ ماهه ابتدایی سال مالی ۹۹، ۴۵۶ میلیارد تومان سود عملیاتی شناسایی کرده که ۲۸۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است و ۵۲ درصد نسبت به فصل قبل ۹۹ کاهش داشته است. در کل سال مالی گذشته این شرکت ۲۱۳ میلیارد سود عملیاتی گزارش کرده بود.🔹حاشیه سود شرکت در ۹ ماهه ۲۳ درصد بوده است و در سال مالی گذشته ۱۶ درصد ثبت شده است. در فصل جاری افزایش هزینه ها سبب شده حاشیه سود شرکت به عدد حداقلی ۱۵ درصد برسد.
کارگزاری بانک صنعت و معدنانتهای خبر

0
0