کانال کدال
1399/08/25
12:12
📊 نماد : دسبحان 📑 موضوع: نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده 🏭 شرکت: سبحان دارو نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح زیر...

📊 نماد : دسبحان📑 موضوع: نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده🏭 شرکت: سبحان دارونتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح زیر است :(اعداد به ریال )💵 مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده: ۹۱,۶۴۷,۸۹۸,۱۹۵💰 هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده: ۱,۰۲۰,۲۸۸,۷۷۴⚖️خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده: ۹۰,۶۲۷,۶۰۹,۴۲۱🖋تعداد حق تقدم های استفاده نشده: ۵,۷۹۰,۵۳۴⭕️مبلغ متعلق به هر حق تقدم: ۱۵۶۵۰
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #دسبحان #حق_تقدم ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۲:۰۵:۱۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0