کارگزاری آبان
1399/08/18
14:09
📊#کهرام اطلاعیه 99/08/18 *تولیدی گرانیت بهسرام* افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه...

📊#کهرام


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۸


*تولیدی گرانیت بهسرام*


افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارایه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0