کارگزاری آبان
1399/11/14
07:56
📊#ثفارس اطلاعیه 99/11/13 *عمران و توسعه فارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

📊#ثفارس


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۳


*عمران و توسعه فارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (انعقاد قرارداد مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0