کدال۳۶۰
1400/11/19
17:59
#ثاخت #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت بین المللی توسعه ساختمان 1400-11-1...

#ثاخت


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت بین المللی توسعه ساختمان
۱۴۰۰-۱۱-۱۹ ۱۷:۵۹:۴۹ (۸۵۲۴۸۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0