کدال۳۶۰
1399/10/07
16:34
#داراب معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت پتروشيمي داراب - نماد: داراب(شاراب) 1399-10-07 16:34:...

#داراب


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت پتروشیمی داراب - نماد: داراب(شاراب)۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۶:۳۴:۴۸ (۷۰۶۸۹۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0