بورس۲۴
1400/11/05
17:42
بررسی روند فروش در«شسینا»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، گزارش فروش ماهانه شرکت صنایع شیمیایی سینا منتشر شد که در ادامه هم به صورت ماهانه و هم تجمعی اینجا منتشر شده است.

بررسی روند فروش در«شسینا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع شیمیایی سینا در مدت ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹۲ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورده که ۲۶ میلیارد تومانش در دی ماه محقق شده است.شسینا
انتهای خبر

0
0