سهامیاب - آموزش بورس
1399/08/12
08:37
#بانکداری 🏦 در گروه بانکی فضا پر عرضه دنبال می‌شود و این در شرایطی است که اکثر نمادها از نظر تکنیکی و بنیادی شرایط خوبی دارند و انتظار می‌رود از ه...

#بانکداری🏦 در گروه بانکی فضا پر عرضه دنبال می‌شود و این در شرایطی است که اکثر نمادها از نظر تکنیکی و بنیادی شرایط خوبی دارند و انتظار می‌رود از هفته آتی تقاضا بهبود یابد.🔰 در این گروه #وبصادر و #وبملت پر عرضه هستند. هر چند که تقاضا در وبملت قوی‌تر است. بعید به نظر می‌رسد که این ۲ سهم اصلاح بیش از ۱۰ درصدی از قیمت‌های فعلی داشته باشند چراکه با توجه به بهبود عملیات بانکداری، گزارش‌های خوبی منتشر کرده‌اند و فاصله چندانی تا سطوح حمایتی ندارند.🔰 در #وپارس فشار عرضه بالا است و این سهم با از دست دادن کف ۳۳۰ تومانی به سمت حمایت ۲۶۰ تومانی در حرکت است. به نظر خرید وپارس در قیمت‌های کمتر از ۲۸۰ تومانی با توجه به اخبار پیرامونی، ریسک چندانی نداشته باشد.🔰 در #ونوین فضا متفاوت است. این سهم پس از واکنش قوی به حمایت ۳۸۰ تومانی، با معاملاتی پر حجم به کانال ۴۰۰ تومانی برگشته و به نظر پس از کمی دست به دست شدن در این نقاط، تا ارتفاع ۵۴۰ تومانی قد بکشد.انتهای خبر

0
0