کدال۳۶۰
1399/11/07
14:50
#شیراز #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/10/30 ▪️ شرکت پتروشیمی شیراز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/10/30 معادل 7,370,806 میلیون ری...

#شیراز


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰▪️ شرکت پتروشیمی شیراز طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ معادل ۷,۳۷۰,۸۰۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۰٪ افزایش داشته است.▪️«شیراز» با سرمایه ثبت شده ۵,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۵۷,۸۱۱,۹۸۳ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۱-۰۷ ۱۴:۵۰:۰۹ (۷۱۵۳۳۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0