کامودیتی Commodities
1399/08/12
00:03
تعداد آرای اخذ شده در آمریکا تا به امروز ... نسبت به انتخابات سال 2016 #تگزاس 107% جورجیا 93% کارولینای شمالی 91% فلوریدا 86.6% آریزونا 86.5% طبق...

تعداد آرای اخذ شده در آمریکا تا به امروز ... نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۶#تگزاس ۱۰۷٪


جورجیا ۹۳٪


کارولینای شمالی ۹۱٪


فلوریدا ۸۶.۶٪


آریزونا ۸۶.۵٪طبق آمار👈 ۶۶٪ طرفداران #بایدن تاکنون یا بصورت پستی و یا حضور در پای صندوق، رای داده اند ... و در مقابل ۶۹٪ طرفداران #ترامپ در روز انتخابات رای خواهند داد


@Commoditiesانتهای خبر

0
0