نوسانگیر بازار سرمایه
1401/02/25
09:55
واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ #وساخت #رانفور #سفارس ✳️ با حفظ حمایت شاخص ۱.۵۵۰.۰۰۰ واحد خریدار هستیم ✅ @Navasani

واچ لیست نوسانگیری ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ #وساخت #رانفور #سفارس✳️ با حفظ حمایت شاخص ۱.۵۵۰.۰۰۰ واحد خریدار هستیم
✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0