نوآوران امین
1399/10/29
12:20
تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده(#کباده) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 5 درصدی...

تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده(#کباده)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۵ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۱۷,۸۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۶۴۷,۶۵۲ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲۸ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۸۳۷ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0