اقتصاد ایران
1399/08/11
10:42
#خپارس منفی 15% شرکتها افزایش نرخ میگیرن بعدش به خاطر اطلاعات با اهمیت میبندن و موقع بازگشایی یه منفی درشت میخورن . خود این مورد رو هر کجا تعریف...

#خپارس منفی ۱۵٪شرکتها افزایش نرخ میگیرن بعدش به خاطر اطلاعات با اهمیت میبندن و موقع بازگشایی یه منفی درشت میخورن .خود این مورد رو هر کجا تعریف کنید در جا آدمو تیرباران میکنن.

انتهای خبر

0
0