کانال عرضه اولیه
1399/08/24
08:26
🔴🔵⚫️👈نامه شرکت بورس تهران به ناشران: اگر شرکت‌ها تا ۲۵ آبان به تعهدات بازارگردانی عمل نکنند وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضایی ذی صلاح م...

🔴🔵⚫️👈نامه شرکت بورس تهران به ناشران:


اگر شرکت‌ها تا ۲۵ آبان به تعهدات بازارگردانی عمل نکنند وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی خواهند شد👈انتهای خبر

0
0