بولتن اقتصادی
1399/08/24
17:29
ورود طلا به صندوق ثروت ملی روسیه 🔸وزارت دارایی روسیه پیشنهاد داده که دارایی های صندوق ثروت ملی را متنوع کرده و اجازه نگهداری فلزات گرانبها از جمل...

ورود طلا به صندوق ثروت ملی روسیه🔸وزارت دارایی روسیه پیشنهاد داده که دارایی های صندوق ثروت ملی را متنوع کرده و اجازه نگهداری فلزات گرانبها از جمله طلا را بدهد. پیش نویس این لایحه، که روز جمعه در وب سایت دولت منتشر شد، با هدف اصلاح کد بودجه روسیه برای گسترش لیست دارایی های مالی صندوق سرمایه داری مجاز برای سرمایه گذاری است.

انتهای خبر

0
0