دنیای اقتصاد
1399/08/11
16:50
💢 بازار در انتظار قیمت جدید روغن شرایط بازار روغن مایع بد است و بسیاری از فروشگاه‌ها موجودی ندارند و برخی از فروشگاه‌ها‌ی زنجیره‌ای مانند اتکا چند...

💢 بازار در انتظار قیمت جدید روغنشرایط بازار روغن مایع بد است و بسیاری از فروشگاه‌ها موجودی ندارند و برخی از فروشگاه‌ها‌ی زنجیره‌ای مانند اتکا چند روز پیش روغن به نرخ دولتی توزیع کردند.سوپرمارکت‌دارها می‌گویند که شرکت‌ها قول توزیع روغن مایع در چند روز آینده را داده‌اند؛ اما با قیمت بالاتر. به نظر می‌رسد تولیدکنندگان با کاهش عرضه قصد افزایش قیمت را دارند.به سبب تعلل مرکز آمار ایران در ارایه متوسط قیمت مهرماه، نمودار بر اساس اطلاعات شهریورماه این سازمان رسم شده است.کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
انتهای خبر

0
0