پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
16:11
♦️واکنش ایران به حمله امروز ارتش آمریکا به سوریه 🔹 سخنگوی وزارت خارجه: هرگونه وابستگی [گروه‌های مورد هدف] را به تهران تکذیب می‌کنیم جزئیات در 👇👇...

♦️واکنش ایران به حمله امروز ارتش آمریکا به سوریه🔹 سخنگوی وزارت خارجه: هرگونه وابستگی [گروه‌های مورد هدف] را به تهران تکذیب می‌کنیمجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tvd


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0