اسمارت بورس
1399/08/23
22:02
#وهور با افزایش سرمایه که در پیش داره بعدازبازگشایی میتونه پتانسیل رشد را داشته باشه📊 ۵۲۰۰ اصلی ترین مقاومت و هدف کوتاه مدت سهم و ۳۵۰۰ کف حمایتی بر...

#وهور با افزایش سرمایه که در پیش داره بعدازبازگشایی میتونه پتانسیل رشد را داشته باشه📊


۵۲۰۰ اصلی ترین مقاومت و هدف کوتاه مدت سهم و ۳۵۰۰ کف حمایتی برای جلوگیری از ادامه ریزشه📈


📊انتهای خبر

0
0