اقتصاد آنلاین
1401/06/01
09:36
📌سگ گردانی در معابر جرم است رئیس پلیس پایتخت: 🔹به تازگی طرحی در ورودی بوستان ها در حال اجرا است که از ورود سگ به بوستان ها جلوگیری می شود و این ط...

📌 سگ گردانی در معابر جرم استرئیس پلیس پایتخت:🔹به تازگی طرحی در ورودی بوستان ها در حال اجرا است که از ورود سگ به بوستان ها جلوگیری می شود و این طرح در بیشتر بوستان های پایتخت در حال اجرا است.🔹در آپارتمان ها نیز اگر شهروندی از حضور سگ دچار ناراحتی و ترس شود می تواند به سامانه ۱۱۰ اعلام کند و قطعا پلیس در این زمینه اقدام فوری خود را انجام می‌دهد.انتهای خبر

0
0