کدال۳۶۰
1401/06/02
14:18
#شفارا #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪️ شرکت پتروشیمی فارابی طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 معادل 704,934 میلیون ری...

#شفارا


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪️ شرکت پتروشیمی فارابی طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ معادل ۷۰۴,۹۳۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵٪ افزایش داشته است.▪️«شفارا» با سرمایه ثبت شده ۲,۶۳۰,۴۶۳ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۴,۰۵۷,۲۱۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۴:۱۹:۵۲ (۹۲۸۶۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0