نوآوران امین
1399/08/28
15:56
داروسازی اکسیر(#دلر) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 34 درصدی درآمدهای عملیاتی 6 ماه...

داروسازی اکسیر(#دلر)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۳,۸۴۲,۸۰۹ میلیون ریال به مبلغ ۵,۱۳۷,۱۵۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۴۰ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۴۰۴۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0