بورس۲۴
1401/02/07
17:34
افزایش ارزش پرتفوی «وبشهر» در فروردین ماه۱۴۰۱

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت توسعه صنایع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد.

افزایش ارزش پرتفوی «وبشهر» در فروردین ماه1401

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه صنایع بهشهر گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۱خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در فروردین ماه از معاملات خود ۷ میلیارد تومان سود کسب کرد. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه به ۶۸۱۵ میلیارد تومان رسید و ۸۸۵ میلیاردتومان ارزش پورتفوی نسبت به ماه قبل افزایش یافته است.


وبشهر
انتهای خبر

0
0