حامیان بورس ایران
1399/08/25
12:11
برترین گروه صنعت به لحاظ ارزش معاملات یکشنبه ۹۹/۸/۲۵ ✅ باز هم گروه #خودرویی رتبه #اول بیشترین ارزش معاملات با اختلاف زیاد نسبت به سایر گروههای بور...

برترین گروه صنعت به لحاظ ارزش معاملات یکشنبه ۹۹/۸/۲۵✅ باز هم گروه #خودرویی رتبه #اول بیشترین ارزش معاملات با اختلاف زیاد نسبت به سایر گروههای بورسیارزش معاملات گروه #خودرو تا این لحظه ۲۵۰۰ ( دو هزار و پانصد میلیارد تومان)👈در بورس همواره رد پول و ورود نقدینگی را دنبال کنیدانتهای خبر

0
0