کارگزاری آبان
1399/10/29
12:57
📈بیشترین حجم معاملات وبصادر 419.9 میلیون سهم خودرو 372.1 میلیون سهم خساپا 205.1 میلیون سهم وخارزم 176 میلیون سهم فولاد 171.9 میلیون سهم

📈بیشترین حجم معاملات


وبصادر ۴۱۹.۹ میلیون سهم


خودرو ۳۷۲.۱ میلیون سهم


خساپا ۲۰۵.۱ میلیون سهم


وخارزم ۱۷۶ میلیون سهم


فولاد ۱۷۱.۹ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0