بتاسهم
1399/08/27
14:39
بعد از شروع ریزش بازار در 19 مرداد امسال ، این اولین باری است که شاخص کل و هم وزن برای 5 روز پیاپی رشد داشته اند و مثبت بسته شدند./همایون دارابی

بعد از شروع ریزش بازار در ۱۹ مرداد امسال ، این اولین باری است که شاخص کل و هم وزن برای ۵ روز پیاپی رشد داشته اند و مثبت بسته شدند./همایون دارابی


انتهای خبر

0
0